Doporučený energetický specialista

Ing. Vladimír Hrouda

energetický specialista s oprávněním MPO č. 1388

Ambrožova 1215, Jilemnice

tel: 739 046 041

e-mail: hrouda1@gmail.com

web: www.hrouda.cz

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2015-2020

Dotace z OPŽP pro zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (prioritní osa 2)

Podporovaná oblast 2.1 – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Kdo může žádat o dotaci:

Podnikatelské a nepodnikatelské subjekty, obce, kraje, příspěvkové organizace, státní podniky, veřejnoprávní instituce a školská zařízení

Kdy lze žádat o dotaci:

Žádosti lze podávat pouze v rámci výzvy, kterou najdete na www.opzp v sekci Výzvy

Výše podpory:

Až 85% z celkových způsobilých výdajů projektu

Další informace:

Závazné pokyny pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2 ke stažení ve formátu PDF (1045 kiB)

Požadované dokumenty pro získání dotace:

1. Žádost o poskytnutí dotace

Žádost o dotaci ke stažení ve formátu PDF (214 kiB)

2. Průkaz energetické náročnosti budovy

Stránky námi doporučeného experta vydávajícího průkazy energetické náročnosti budovy

3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace

4. Fotodokumentace stávajícího kotle

5. Potřebné písemné souhlasy spolumajitelů (viz. Závazné pokyny str. 14)

Závazné pokyny pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2 ke stažení ve formátu PDF (1045 kiB)

Seznam prioritních měst:

Seznam prioritních měst ke stažení ve formátu PDF (214 kiB)

Seznam kvalifikovaných topenářů pro dotace:

Seznam kvalifikovaných topenářů pro dotace naleznete zde.

Seznam osvědčených montérů kotlů na biomasu pro dotace:

Seznam osvědčených montérů kotlů na biomasu naleznete zde.

Seznam registrovaných výrobků:

Seznam registrovaných výrobků ke stažení ve formátu MS Excel 2010 (.xlsx) (67 kiB)

Jediným kotlem BENEKOV určeným pro kotlíkové dotace 2015-2020 je kotel BENEKOV C 27. Ten je oficiálně registrován v seznamu podpořených technologií v rámci PO 2.1. SVT kód kotle BENEKOV C27 je 20001.

Certifikát kotle BENEKOV C 27 vyhovující pro dotace PO 2.1 ke stažení ve formátu PDF (159 kiB)

Aktuálně vypsané výzvy pro dotace:

1. Podnikatelé, podniky, obce a města, školy (příjem žádostí od 14.8.2015-13.11.2015)

Více informací o dotaci naleznete zde.

Příručka pro žadatele o dotaci pro kotle Benekov:

Příručka žadatele o dotaci ke stažení ve formátu PDF (275 kiB)